1. Bộ phận bán hàng
Hotline: 0903 935 666

2. Xem hàng mẫu tại kho
Tp.HCM: 123/2 Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân.
Song song với đường Liên khu 4-5. Vừa qua trạm thu phí là tới đường số 6.
Email: giaohang@studionoithat.com