• 694/1 Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • 0903 935 666 (Mr.Thái)