Hiện tại chúng tôi áp dụng 2 hình thức thanh toán chính là chuyển khoản trước khi giao hàng hoặc thanh toán ngay khi giao hàng.

Thông tin thanh toán chuyển khoản:
Chủ tài khoản : Công ty TNHH Studionoithat
Số tài khoản : 2100.1485.1011.850
Ngân hàng : Ngân Hàng Eximbank – Bình Phú, Tp.HCM